Συμβουλευτική

Συμβουλευτική

Ενέργεια Κτίρια & Υποδομές Συμβουλευτική
Ενέργεια Κτίρια & Υποδομές Συμβουλευτική

Για εμάς η μηχανική δεν εμπεριέχεται στην καθαρή ανάπτυξη και κατασκευή νέων έργων.

Οι υπηρεσίες μας επεκτείνονται σε αντίστροφη μηχανική και διερεύνηση ατυχημάτων για τον ασφαλιστικό τομέα.

Προσφέρουμε επίσης τεχνικές συμβουλές για διαφορές. Οι υπηρεσίες προσφέρονται είτε για διαιτησία είτε για δικαστικό μέγαρο.