Ενέργεια

Ενέργεια

Ενέργεια Κτίρια & Υποδομές Συμβουλευτική
Ενέργεια Κτίρια & Υποδομές Συμβουλευτική

Σε έναν κόσμο που χρειάζεται ενέργεια για να κινηθεί, να αναπτυχθεί και να ευδοκιμήσει με βιώσιμο τρόπο, σύμφωνα με το περιβάλλον, ο ενεργειακός τομέας αποτελεί πρόκληση για εμάς. Μια πρόκληση που προσεγγίζουμε με σύγχρονα εργαλεία και βέλτιστες πρακτικές, βοηθώντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις να μειώσουν την ενεργειακή τους εξάρτηση και να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία τους.

Είμαστε δίπλα στα κέντρα μετανάστευσης για να αυξήσουμε τις ημέρες που μπορούν να απολαμβάνουν ώρες θέρμανσης/ψύξης χειμώνα/καλοκαίρι. Σπίτια, βιομηχανίες και εμπορικά κτίρια που θέλουν να ελαχιστοποιήσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση παράγοντας ενέργεια χρησιμοποιώντας τις στέγες τους ή τους χώρους στάθμευσης. Εταιρείες και επενδυτές του ενεργειακού τομέα που συμμετέχουν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αποθήκευση ενέργειας. Επεκτείνουμε τα ηλεκτρικά δίκτυα από τα βουνά στα λιμάνια, δημιουργώντας πράσινες διαδρομές που ελαχιστοποιούν το αποτύπωμα άνθρακα. Συμβουλευόμαστε επενδυτές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διευκολύνοντας την υλοποίηση έργων. Προσθέτουμε αξία στις τοπικές κοινωνίες, π.χ. διερευνώντας εάν τα νέα κτίρια μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία των παραδοσιακών ανεμόμυλων.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Μελέτες σκοπιμότητας
  • Υπηρεσίες σχεδιασμού
  • Αξιολόγηση πόρων και προσομοίωση ενέργειας (AEP - Ετήσια παραγωγή ενέργειας)
  • Μελέτες σύνδεσης δικτύου
  • Υπηρεσίες μηχανικού ιδιοκτήτη
  • Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου δανειστή (LTA)